X

بخش5(جراحی)

بخش 5 (جراحی)

بخش جراحی (بخش پنج)

تعداد تخت :12

محل استقرار: طبقه 5 ساختمان جنوبی

 

 

 

رئیس بخش:

دکتر ماریا گرمارودی

 نوع تخصص: متخصص گوش ، حلق و بینی

 

 

سرپرستار بخش: خانم  اسد پاسکی

شرح وظايف : 1 - كنترل ونظارت بر امور اطفال 2 - پاسخگويي و پيگيري شكايات

 

منشی بخش: خانم تیمان

شرح وظايف :

 1 -اجراي مراحل پذيرش وترخيص بيماران  

2 -  پاسخگويي به سوالات ارباب رجوع وپاسخگويي به تلفنهاي بخش

3-پی گيري صدور معرفي نامه بيمه و پيگيري مالي بيماران  

4-ارائه مدارك جهت بيمه هاي تكميلي و پيگيري وراهنمايي همراهان بيماران  

5- گرفتن رضايت از همراه جهت انجام اقدامات

 

ساعات ملاقات همه روزه 15 الی 16 می باشد.

شماره داخلی بخش  :  155

تلفن هاي مستقيم بيمارستان: 32119000

تلفن داخلی واحد رسیدگی به شکایات در ساعات اداری:  32119219   و یا از تلفن های داخلی بیمارستان  460  **  را بگیرید

تلفن رسیدگی به شکایات در ساعات غیر اداری:  240

DNN