X

گواهینامه ها و جوایز

گواهینامه ها و جوایز

دارای گواهینامه درجه یک از وزارت بهداشت و درمان 

دارای گواهینامه IPD  واحد پذیرش بیماران بین الملل

اولین بیمارستان سبز ( دوستدار محیط زیست) در استان البرز

دارای گواهینامه ایزو 14001 / و ایزو 45001

 

 

ویرایش نهایی  مهدی حیدری 18 تیر 1402

DNN